m

Blog

Căutăm Director Financiar

Cel mai mare antreprenor din Brașov se pregătește de pașii următori.

Ai experiență și competență să vii alături de noi? Căutăm un coleg responsabil și remarcabil, care cu experiența sa financiară să contribuie, în calitate de Director Financiar la dezvoltarea grupului.

 

Candidatul ideal

 

 • Minim 10 ani de experiență în domeniul financiar, din care cel puțin 5 ani într-o poziție de management într-o companie cu cel puțin 50 de angajați.
 • Experiența în managementul financiar, bugetare, planificare, controlling
 • Cunostințe solide de contabilitate și fiscalitate
 • Studii superioare economice. Master sau MBA constituie un avantaj major
 • Gândire strategica și previziuni, viteză de reacție în luarea deciziilor.
 • Abilități de leadership și motivare a echipei
 • Certificare CECCAR;
 • Cunoștințe solide de operare in MS Office (Excel, Word, )
 • Competență în lucrul cu volume mari de date
 • Experiență de lucru cu sisteme ERP, BI etc..
 • Capacitatea de a lucra pe proiecte cu respectarea termenelor limită impuse de acestea;
 • Capacitate de viziune de ansamblu a unui proiect, inclusiv implicațiile financiare ale acestuia;
 • Abilități de planificare, coordonare, conducere și control;
 • Abilități foarte bune de comunicare, abilități foarte bune de lucru atât individual cât și în echipă;
 • Disponibilitatea de a călători în interes de serviciu;
 • Cunoștințe avansate de limba Engleză;
 • Experiență similară într-o firmă de construcții este un avantaj
 • Certificare ACCA constituie un avantaj;

 

Profil psihologic :

 • team player
 • atenție la detalii
 • abilități de comunicare și negociere
 • personalitate energică și flexibilă
 • capacitate de asimilare cunoștințe tehnice
 • promovarea unei culturi bazate pe etică și integritate, deschidere și comunicare
 • Entuziasm și dorință de auto perfecționare și dezvoltare

 

 

Descrierea jobului

Răspunde de :

 • Elaborarea și implementarea politicilor, proceselor și strategiilor financiar-contabile ale firmei pentru creșterea eficienței economice în condițiile respectării legislației în vigoare;
 • Organizarea și coordonarea departamentului financiar și a tuturor activităților de raportare financiară, bugetare și controlling, fiscalitate;
 • Stabilirea unui cadru clar de desfășurare a activităților financiare și operaționale prin definirea obiectivelor și rezultatelor măsurabile ale departamentului ;
 • Asigurarea conformității cu cerințele fiscale, gestionarea obligațiilor fiscale și a relației cu autoritățile fiscale;
 • Realizarea și implementarea managementului prin bugete și a centrelor de costuri și profit (P&L)
 • Consultanță în management financiar – contabil. În acest sens, are responsabilitatea de a stabili, împreună cu Directorul General/Administratorul companiei, acțiuni cu privire la: Controlul indicatorilor de business, Controlului costurilor aferente activității companiei
 • Analizează indicatorii de afaceri și sprijină departamentele firmei în analiza indicatorilor proprii;
 • Realizarea și implementarea unui sistem de previziuni (forecast) și gestionare a costurilor legate de activitatea companiei
 • Realizarea și implementarea sistemelor de monitorizare și control a activității companiei
 • Analize financiare, gestionarea și supervizarea întregului proces de identificare, solicitare și obținere a facilităților de credit, finanțare, etc.;
 • Asigurarea resurselor necesare menținerii capacității de plată a companiei
 • Menținerea relației companiei cu băncile, ANAF și alte instituții financiare;
 • Întocmirea de rapoarte periodice cuprinzând situația financiară a companiilor din cadrul Grupului;
 • Analiza contractelor companiei din punct de vedere al eficienței și rentabilității economice
 • Managementul bugetelor; realizarea proiectului de buget anual și semestrial.
 • Aprobarea tranzactiilor și contractelor în cadrul limitelor de autoritate stabilite;
 • Managementul trezoreriei și relația cu băncile ;
 • Supervizarea întocmirii lucrărilor de închidere lunară a bugetelor de venituri și cheltuieli și calculării principalilor indicatori economico-financiari : bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale ;
 • Coordonarea procesului de planificare pe termen lung, precum și a procesului de bugetare și urmărire a bugetului ;
 • Planificarea financiară și identificarea finanțărilor pentru exercițiul operațional și diversificarea activității grupului;
 • Gestionarea și optimizarea aplicației ERP / BI și a sistemelor financiar – contabile existente
 • Coordonarea optimizării și dezvoltării ERP / BI ;
 • Elaborarea de studii și analize cu privire la profitabilitatea activităților derulate, eficiența utilizării capitalului de lucru, evoluția fluxului de numerar, a structurii cheltuielilor materiale și a altor indicatori economico-financiari, analiza oportunităților de investiții ;
 • Organizarea analizei lunare a necesarului de lichidități și dispunerea măsurilor necesare în vederea accelerării vitezei de rotație a activelor circulante ;
 • Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor și propunerea de măsuri pentru optimizare financiară;
 • Managementul echipei (alocarea resurselor, evaluări, leadership, monitorizare și evaluare) și asigurarea dezvoltării profesionale și competențelor echipei;
 • Coordonarea sau implicarea în proiecte de transformare organizațională și creștere a performanței;
 • Motivarea echipei și a tuturor angajaților prin exemplu personal și entuziasm, dar și menținerea disciplinei organizaționale ;
 • Asigurarea cooperării eficiente între departamentul financiar – contabil și celelalte departamente din cadrul grupului ;
 • Asigurarea îndeplinirii la termen a obligațiilor financiare față de oricare dintre creditorii societății ;
 • Reprezentarea societății, alături de Administrator în raporturile cu autoritățile centrale și locale și în special cu Administrația Financiară și partenerii externi.
 • Urmărește schimbările care intervin în legislaţie privind societățile comerciale, reglementările contabile şi fiscale;

Cine suntem?

Suntem EREN Grup – de peste 15 ani oferim antrepriză generală pentru proiecte industriale din România.

m