NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA ACCESUL IN SANTIERELE EREN CONS

OPERATORUL DATELOR Dumneavoastra cu caracter personal este Eren Cons S.R.L., o societate din Romania care isi desfasoara activitatea in domeniul executarii de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, avand urmatoarele date de identificare si contact:

 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J8/231/2005;
 • Cod Unic de Inregistrare: RO 17203875;
 • Sediu: Municipiul Brasov, Strada Carpatilor, Nr. 60, Parc Industrial Metrom, Hala Autoutilitari, Judet Brasov;
 • Tel: +40 (0)268 410960; Fax: +40 (0)268 315500; e-mail: erencons@eren.ro
 • Administrator: ENACHE IULIAN-PAUL;
 • Persoana de contact in ceea ce priveste datele cu caracter personal – DPO: Catalin Ioan Bejan Tel: 0755/015 515, e-mail: bejan.catalin@eren.ro

PERSOANELE VIZATE de aceasta Nota de Informare

            In cursul executarii de lucrari de constructii colectam datele persoanelor care au acces in santierele gestionate de Eren Cons precum: angajatii Eren Cons si persoanele fizice autorizate care presteaza servicii pentru Eren Cons, angajatii si reprezentatii subantreprenorilor, ai furnizorilor si ai clientilor Eren Cons, reprezentantii autoritatilor publice de supraveghere si control al lucrarilor de constructii (ex. ISU, Consilii Locale, ITM), reprezentatii consultantilor si colaboratorilor clientilor Eren Cons, care sunt implicati in executia sau monitorizarea executiei lucrarilor contractate de Eren Cons.

CE DATE colectam si DE UNDE le colectam?

            Eren Cons colecteaza de la persoanele vizate sau de la colaboratorii externi ai Eren Cons, date cu privire la categoriile de persoane vizate de aceasta Nota de Informare, precum:

 • Date de identificare, de exemplu: nume, prenume, adresa, CNP, serie si numar carte de identitate, numar de telefon;
 • Date cu privire la Contractele Individuale de Munca si inregistrarea lor in registrul REVISAL, de exemplu: numarul si data incheierii Contractelor Individuale de Munca, data inregistrarii in REVISAL, functia;
 • Date cu privire la accesul in santierele Eren Cons, de exemplu: inregistrari video prin sistem CCTV sau consemnare in registrul de vizitatori;
 • Date cu privire la activitatea persoanelor vizate in cadrul santierelor Eren Cons, de exemplu: pastram si folosim date cu privire la timpul in care persoanele vizate au lucrat (pontaje), pastram si folosim documentele pe care persoanele vizate le semneaza in cadrul activitatii lor in satierele Eren Cons (de exemplu rapoarte de activitate, jurnale de santier, procese verbale de lucrari ascunse, rapoarte privind repararea si intretinerea utilajelor, comenzi de marfa, documente de receptie sau de predare a marfurilor, documente de transport care trebuie sa insoteasca marfurile care vin sau pleaca din santierele Eren Cons, fise de instruire SSM si PSI, date cu privire la certificarile obligatorii pe care trebuie sa le detina anumite persoane vizate pentru a desfasura acitivitatea ceruta pe santierele Eren Cons etc.).
 • Fotografii ale stadiului si progresului santierului in care pot aparea si imagini ale persoanelor vizate. Cand colectam aceste date facem tot posibilul pentru a surprinde numai imagini, care nu includ persoane fizice, insa in unele situatii acest lucru nu este posibil.

            Primim date cu privire la Dumneavoastra:

(i) fie chiar de la Dumneavoastra, in momentul in care accesati unul sau mai multe dintre santierele Eren Cons, prin completarea urmatoarelor formulare si registre: registru de acces paza, Fise de instruire colectiva, Procese Verbale de predare echipamente de protectie, fise de pontaj etc. ;

(ii) fie de la companiile care au calitatea se subantreprenori, furnizori, colaboratori sau clienti ai Eren Cons;

(iii) fie de la autoritatile publice, precum Administratia Fiscala sau ITM, AJOFM.

IN CE SCOP si in baza carui TEMEI legal prelucram datele?

            Prelucram datele persoanelor vizate:

(i) pentru a ne indeplini obligatiile conform Contractelor Individuale de Munca, pe care unele dintre persoanele vizate le-au incheiat cu Eren Cons si pentru ca utilizarea acestor date este necesara pentru indeplinirea atributiilor de serviciu ale angajatilor Eren Cons (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul European nr. 679/2016)

(ii) pentru a ne respecta obligatiile legale (art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul European nr. 679/2016)

(iii) in temeiul unui interes legitim al Eren Cons (art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul European nr. 679/2016).

            In temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul European nr. 679/2016 prelucram unele dintre datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (ex. date de identificare, imagini sau calitatea persoanelor de angajat al subantreprenorilor, date din registrul REVISAL):

 • pentru a ne putea urmari si proteja bunurile si resursele, precum si pentru a oferi persoanelor vizate siguranta si securitate in cadrul santierelor Eren Cons;
 • pentru a asigura calitatea serviciilor noastre prin respectarea procedurilor de lucru;
 • in cadrul procedurilor de audit intern sau extern, pentru a le arata asociatilor, clientilor si furnizorilor nostri, felul in care ne desfasuram activitatea si calitatea serviciilor pe care le prestam;
 • pentru a avea o evidenta clara si mijloace corespunzatoare de proba cheltuielile deductibile ale Eren Cons.

            Am analizat si am comparat interesul nostru legitim de a ne proteja bunurile si resursele si de a ne documenta si demonstra calitatea serviciilor pe care Eren Cons le presteaza, precum si cheltuielile deductibile, in raport cu drepturile si interesele legitime ale persoanelor vizate de aceasta Nota de informare si in raport cu consecintele pe care aceste prelucrari de date le au asupra persoanelor vizate si am ajuns la concluzia ca nu incalcam drepturile si interesele acestora legitime intrucat:

 • am minimizat la maximum volumul de date colectate si ca regula nu transmitem aceste date catre terti, decat atunci cand trebuie sa dovedim calitatea lucrarilor sau caracterul real al cheltuielilor deductibile ale Eren Cons;
 • am luat masuri corespunzatoare pentru a proteja si securiza datele colectate, prin contractarea de servicii specializate de arhivare, si de servicii specializate IT, destinate sa asigure securitatea datelor colectate si stocate prin mijloace electronice;
 • folosim aceste date, doar in limita necesara pentru a ne dovedi executia conforma a lucrarilor si cheltuielile deductibile, in raport cu clientii nostri si in raport cu autoritatile fiscale.

CAT TIMP pastram datele Dumneavoastra?

            Pastram datele Dumneavoastra, doar atat cat avem nevoie de ele, tinand cont de scopul pentru care le colectam si le prelucram sau atat cat suntem obligati potrivit legii, spre exemplu:

 • tinem documentele care ne sunt necesare pentru a demonstra cheltuielile Eren Cons in fata Autoritatilor Fiscale (ex. facturi, avize de insotire a marfii, CMR-uri, AWB-uri, poze din santier, registru REVISAL pe perioada santierelor etc.), timp de 10 ani;
 • tinem imaginile colectate prin camere video de supraveghere timp 30 de zile si registrele de acces in santiere, cel putin pana la momentul predarii lucrarilor finalizate catre clienti/ beneficiari;
 • tinem documentele necesare pentru a ne respecta obligatiile pe perioada de garantie a lucrarilor cel putin 3 ani.

CUI TRANSMITEM datele Dumneavoastra?

            Trimitem datele Dumneavoastra la:

 • colaboratorii nostri externi: clientii si furnizorii nostri, atunci cand ne-am asumat o obligatie contractuala de a furniza anumite documente care contin datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sau atunci cand furnizarea acestor documente (care contin datele cu caracter personal ale persoanelor vizate) este necesara in vederea executarii unui contract la care Eren Cons este parte;
 • institutiile publice care supravegheaza activitatea noastra, de exemplu catre: ISU, Primarii si Consilii Locale sau Judetene, ITM, Autoritati Fiscale etc.

CE DREPTURI AVETI in legatura cu datele colectate si prelucrate de Eren Cons?

            Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu datele Dumneavoastra cu caracter personal pe care Eren Cons le colecteaza si le prelucreaza:

            Dreptul de ACCES in baza caruia: puteti solicita si obtine de la Eren Cons o confirmare cu privire la faptul ca prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatiile prevazute de lege cu privire la aceste prelucrari. Puteti totodata solicita si obtine de la Eren Cons, fara taxa, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, daca prin aceasta nu se incalca drepturile altor persoane.

            Dreptul de RECTIFICARE in baza caruia puteti solicita si obtine de la Eren Cons, rectificarea sau completarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal care nu mai corespund realitatii sau sunt inexacte ori incomplete (de exemplu daca v-ati schimbat numele, adresa, numarul si seria de buletin, numarul de telefon sau e-mail-ul etc.).

            Dreptul de STERGERE a datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau alte situatii prevazute de lege) puteti solicita, iar Eren Cons este obligata sa stearga datele Dumneavoastra cu caracter personal.

            Dreptul de RESTRICTIONARE a prelucrarii datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand considerati ca datele prelucrate de Eren Cons nu sunt exacte sau in alte situatii prevazute de lege) puteti solicita, iar Eren Cons este obligata sa opreasca temporar folosirea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, pana cand se clarifica situatia exacta a acestor date.

DREPTUL LA OPOZITIE in baza caruia:

 • atunci cand Eren Cons prelucreaza datele Dumneavoastra pentru a-si asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar fata de drepturile de mai sus, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dumneavoastra.
 • In cazul in care utilizati acest drept, Eren Cons nu mai poate prelucra datele Dumneavoastra, decat daca va arata si va explica de ce modul si motivele in/pentru care prelucreaza datele Dumneavoastra sunt foarte importante si de ce prelucrarea datelor Dumneavoastra, in continuare nu va incalca drepturile si interesele Dumneavoastra legitime si nu va aduce pagube pentru Dumneavoastra.
 • In cazul in care Eren Cons nu poate sa va dovedeasca cele de mai sus trebuie sa opreasca imediat prelucrarea datelor Dumneavoastra.

CUI VA PUTETI ADRESA in cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra au fost prelucrate neconform

            In cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra sunt prelucrate in mod neconform va puteti adresa sau puteti depune o plangere la:

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212;
 • Sectia de Contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciliul Dumneavoastra sau de la sediul Eren Cons.

            Pentru mai multe detalii, cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la Drepturile Dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • puteti consulta Procedura noastra interna de protectie a datelor cu caracter personal pe care o puteti gasi la conducatorul fiecaruia dintre santierele noastre;
 • Ori puteti lua legatura cu Responsabilul nostru cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Catalin Ioan Bejan, la urmatoarele date de contact: Tel: 0755/015 515, e-mail: bejan.catalin@eren.ro

 

 

 

Cu sinceritate,
Echipa Eren Cons