NOTA DE INFORMARE A CANDIDATILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CINE SUNTEM si de ce va comunicam informatiile din aceasta Nota de Informare.

            Eren Cons S.R.L. este o societate din Romania, care isi desfasoara activitatea in domeniul executarii de lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cu care intentionati sa incheiati un Contract Individual de Munca.                                                                                                                                     

            Datele noastre de identificare si contact sunt urmatoarele:

 • Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J8/231/2005;
 • Cod Unic de Inregistrare: 17203875;
 • Sediu: Municipiul Brasov, Strada Carpatilor, Nr. 60, Parc Industrial Metrom, Hala Autoutilitari, Judet Brasov;
 • Tel: +40 (0)268 410960; Fax: +40 (0)268 315500; e-mail: erencons@eren.ro
 • Administrator: ENACHE IULIAN-PAUL;
 • Persoana de contact in ceea ce priveste datele cu caracter personal – DPO: Catalin Ioan Bejan: Tel: 0755/015 515, e-mail: bejan.catalin@eren.ro.

            Am pus laolalta informatiile prezentate mai jos, pentru a ne asigura ca stiti:

1) ce date legate de Dumneavoastra colectam;

2) cum si pentru ce le folosim;

3) in baza caror prevederi legale folosim datele Dumneavoastra;

4) cat timp si in ce conditii pastram datele Dumneavoastra;

5) ce drepturi aveti in legatura cu procesarea datelor Dumneavoastra de catre Eren Cons

6) cui va puteti adresa in cazul in care modul in care colectam, folosim sau pastram datele             Dumneavoastra nu este conform prevederilor legale in acest domeniu.

 

CE DATE legate de Dumneavoastra colectam

            In procesul de recrutare pentru posturile vacante, Eren Cons colecteaza urmatoarele date cu privire la Dumneavoastra:

 • Date de identificare, de exemplu: nume, prenume, adresa, numar de telefon, e-mail;
 • Date personale, de exemplu: data si locul nasterii, sex, nationalitate, hobby-uri, arii de interes;
 • Fotografia Dumneavoastra daca este atasata CV-ului sau aplicatiei Dumneavoastra pentru posturile Eren Cons;
 • Date cu privire la studiile si certificarile Dumneavoastra profesionale sau de alta natura, de exemplu date cu privire la pregatirea universitara/post-universitara sau date cu privire la cursurile de pregatire profesionala sau alte certificari pe care le-ati parcurs/ obtinut;
 • Date cu privire la experienta Dumneavoastra profesionala, de exemplu: angajatorii anteriori si activitatea desfasurata de Dumneavoastra acolo, proiectele in care ati fost implicat;

 

 

 

 

 • Date cu privire la aptitudinile Dumneavoastra lingvistice si de software de exemplu: ce limbi straine cunoasteti si care este nivelul de cunoastere a acestora, ce programe de calculator puteti opera si la ce nivel;
 • Datele obtinute in urma unor probe de aptitudini, sustinute in cadrul Eren Cons sau in alt context (daca acestea din urma ne sunt disponibile);
 • Date cu privire la starea civila, daca le-ati inclus in CV sau in aplicatia Dumneavoastra pentru posturile oferite de Eren Cons.
 • Date obtinute prin intermediul retelelor de socializare sau prin intermediul site-urilor de recrutare, de exemplu: Linkedin, Instagram, Twiter, Facebook, Best Jobs, E-Jobs etc.
 • Date obtinute de la persoanele/entitatile mentionate in sectiunea referinte din cadrul CV-ului sau al aplicatiei Dumneavoastra;
 • Orice alte date incluse in CV-ul si aplicatia Dumneavoastra pentru posturile oferite de Eren Cons, precum si alte date a caror procesare este necesara in temeiul legii.

 

DE UNDE colectam datele Dumneavoastra

            Primim categoriile de date mentionate mai sus, din surse private, respectiv:

(i) fie chiar de la Dumneavoastra, prin CV-ul si aplicatia Dumneavoastra pentru posturile oferite de Eren Cons;

(ii) fie de la persoanele de contact indicate in sectiunea referinte din CV-ul si aplicatia Dumneavoastra pentru posturile oferite de Eren Cons;

(iii) fie prin intermediulul retelelor de socializare si al furnizorilor nostri de servicii de recrutare – ex.  Linkedin, Facebook, Instagram, Best Jobs, E-Jobs. 

 

IN CE SCOP prelucram datele si in baza caror prevederi legale prelucram datele Dumneavoastra

            Prelucram datele Dumneavoastra

 • pentru a inregistra cererea Dumneavoastra de angajare in cadrul Eren Cons;
 • pentru a verifica daca Dumneavoastra sunteti persoana potrivita pentru posturile oferite de Eren Cons si respectiv pentru a lua o decizie cu privire la angajarea Dumneavoastra in cadrul Eren Cons;
 • in cazul in care in urma procesului de recrutare nu va putem oferi un post in cadrul Eren Cons pastram datele Dumneavoastra, pentru a va informa cu privire la viitoare posturi disponibile in cadrul Eren Cons si pentru a va invita sa participati si la alte proceduri de recrutare organizate de Eren Cons.

            Prelucram majoritatea datelor Dumneavoastra in temeiul art. 6 alin. 1 lit b din Regulamentul CE nr. 679/2016, pentru ca aceste activitati reprezinta pasi premergatori in vederea incheierii unui contract cu Dumneavoastra.

 

CAT TIMP pastram datele Dumneavoastra

            Ca regula vom pastra datele Dumneavoastra cu caracter personal numai atata timp cat este necesar pentru scopurile descrise mai sus. In cazul in care in urma procesului de recrutare nu decidem sa va angajam, datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate pentru o perioada de maximum trei ani de la terminarea procedurii de recrutare. Pastram aceste date timp de trei ani pentru ca prin specificul sau, activitatea noastra (constructii) difera de la o perioada la alta si putem avea nevoie de colegi noi in orice moment. 

            Daca nu va putem oferi un loc de munca in cadrul procesului de recrutare, pentru care ati aplicat sau la momentul la care am primit/accesat CV-ul dumneavoastra este posibil sa pastram datele Dumneavoastra dupa finalizarea procesului de recrutare pentru o perioada de 5 ani de la data finalizarii procesului de recrutare.  Pastram aceste date in temeiul art. 6 alin. 1 lit f. din GDPR, pentru ca activitatea noastra este foarte fluctuanta si nu putem cunoaste care sunt nevoile de personal ale Eren Cons de la o perioada la alta, ci doar in momentul in care suntem contactati de noi clienti sau clienti mai vechi pentru noi proiecte.

 

CINE ARE ACCES la datele Dumneavoastra

            Datele Dumneavoastra sunt transmise doar departamentului de Resurse Umane din cadrul Eren Cons si persoanelor din cadrul celorlalte departamente care sunt implicate in procesul de recrutare si numai in limita necesara pentru pentru scopurile mentionate mai sus.

            Nu transmitem datele Dumneavoastra colectate in cadrul procesului de recrutare catre alte persoane, companii sau institutii publice. 

 

CE DREPTURI AVETI in legatura cu datele colectate si prelucrate de Eren Cons

            Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu datele Dumneavoastra cu caracter personal, pe care Eren Cons le colecteaza si le prelucreaza:

            Dreptul de ACCES in baza caruia: puteti solicita si obtine de la Eren Cons o confirmare cu privire la faptul ca prelucreaza datele Dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatiile prevazute de lege cu privire al aceste prelucrari. Puteti totodata solicita si obtine de la Eren Cons, fara taxa, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, daca prin aceasta nu se incalca drepturile altor persoane.

            Dreptul de RECTIFICARE in baza caruia puteti solicita si obtine de la Eren Cons rectificarea sau completarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal care nu mai corespund realitatii sau sunt inexacte ori incomplete (de exemplu daca v-ati schimbat numele, adresa, numarul si seria de buletin, numarul de telefon sau e-mail-ul, etc.).

            Dreptul de STERGERE a datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau alte situatii prevazute de lege) puteti solicita iar Eren Cons este obligata sa stearga datele Dumneavoastra cu caracter personal.

            Dreptul de RESTRICTIONARE a prelucrarii datelor in baza caruia, in anumite situatii (ca atunci cand considerati ca datele prelucrate de Eren Cons nu sunt exacte sau in alte situatii prevazute de lege) puteti solicita iar Eren Cons este obligata sa opreasca temporar folosirea datelor Dumneavoastra cu caracter personal pana cand se clarifica situatia exacta a acestor date.

DREPTUL LA OPOZITIE in baza caruia:

 • atunci cand Eren Cons prelucreaza datele Dumneavoastra, pentru a-si asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR), suplimentar fata de drepturile de mai sus, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dumneavoastra.
 • In cazul in care utilizati acest drept, Eren Cons nu mai poate prelucra datele Dumneavoastra, decat daca va arata si va explica de ce modul si motivele in/pentru care prelucreaza datele Dumnavoastra sunt foarte importante si de ce prelucrarea datelor Dumneavoastra in continuare nu va incalca drepturile si interesele Dumneavoastra legitime si nu va aduce pagube pentru Dumneavoastra.

In cazul in care Eren Cons nu poate sa va dovedeasca cele de mai sus trebuie sa opreasca imediat prelucrarea datelor Dumneavoastra.

CUI VA PUTETI ADRESA in cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra au fost prelucrate neconform.

            In cazul in care considerati ca datele Dumneavoastra sunt prelucrate in mod neconform va puteti adresa sau puteti depune o plangere la :

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212;
 • Sectiei de Contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciliul Dumneavoastra sau de la sediul Eren Cons.

            Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la Drepturile Dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal puteti lua legatura cu Responsabilul nostru cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dl. Catalin Ioan Bejan la urmatoarele date de contact: Tel: 0755/015 515, e-mail: bejan.catalin@eren.ro.

 

Cu sinceritate,
Echipa Eren Cons